Priser

Typ av Hus

Nybyggation Villa

Tillbyggnad Villa

Attefallshus, Mindre Hus

Uterum

Garage

Övriga Priser

Paket Pris

Bygglovsritningar

Konstruktionsritningar

Bygglov & Konstruktionsritningar

6000

3500

8500

6000

2500

7000

3000

1500

4000

2500

1000

3000

2500

1000

3000

Ventilationsritningar

1000

VVS Ritningar

1200

Energi Beräkning Villa

3200

Dimesions Beräkningar Villa

3750

Garanti med fria ändringar,

tills ni fått besked från byggnadsnämnden