Processen att ta få Bygglov!

Steg 1


     - Ni lämnare lite skisser,

     - Kanske inspirations bilder på hur ni önskar ert hus skall se ut.

     - Fyller i Uppdragsinformationen här på hemsidan.


Steg 2


     - Jag gör först utkast på Plan och Fasadritningar, som ni får granska och göra era ändringar på,

     - Vi bollar lite skisser och ritningar fram och tillbaka, tills ni är nöjda


Steg 3


     - Jag färdigställer era A-Ritningar ( Plan, Fasad, Sektionsritning, Situationsplan och Markplanerings karta )

     - Ger er övrig information ni behöver för att söka bygglov.


Steg 4


     - När ni fått besked om bygglov från er kommun, önskar dom.

     - Konstruktionsritningar, VVS Ritningar & Ventilations Ritningar.

     - Jag samarbetare med konstruktör som gör dimensions beräkningarna.

     - Ni lämnar i dessa handlingar inför ett Tekniskt samråd

     - Ni får starbesked och bygger något vackert!