Processen att få Bygglov

Steg 1


     - Ni lämnare lite skisser,

     - Kanske inspirations bilder på hur ni önskar ert hus skall se ut.

     - Fyller i Uppdragsinformationen här på hemsidan.

     - Ni beställer Nybyggnadskarta av Er kommun,

       eller om det räcker med Baskarta kolla detta, det är stor skillnad i pris, den gör man Situationsplan av.

     - Ladda ner en Kontrollplan från vår Hemsida och fyll i.


Steg 2


     - Vi gör först utkast på Plan och Fasadritningar, som ni får granska och göra era ändringar på,

     - Vi bollar lite skisser och ritningar fram och tillbaka, tills ni är nöjda


Steg 3


     - Vi färdigställer era A-Ritningar ( Plan, Fasad, Sektionsritning, Situationsplan och Markplanerings karta )

     - Ger er övrig information ni behöver för att söka bygglov.

     - Vi gör ett förslag på Kontrollplan åt er.

     - Vi ger er tips på Kvalitetsansvarig 

     - Ni lämnar in Bygglovsansökan

     - Ni får Bygglov  ( Kommunen kommer att be er om följande ritningar och dokument )


Steg 4


     - Konstruktionsritningar ( Teknisk beskrivning )

     - Dimensionsberäkningar ( Vår konstruktör kontrollerar konstruktionsritningarna )

     - VVS Ritningar & Ventilations Ritningar

     - Energiberäkningar

     - Ni lämnar i dessa handlingar inför ett Tekniskt samråd

     - Ni får starbesked och bygger något vackert!