Tillbyggnad

Fyll bara i det ni kan,

Fylla i  formuläret


Maila en bild på era enkla skisser, 

måtten är viktigast.


Ta gärna en bild från alla fyra sidor,

på det befintliga huset


Kontroller med er kommun,

hur mycket ni får bygga ut

Hör gärna av er via email eller telefon,

om ni har några frågor !

Skicka in Skisser, Ritningar & Fotonbygglov.one@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Året runt bostad
Fritidshus
 
Platta
Torpargrund Plintar
Torpargrund Lecamur
 
Träregelstomme
Lättbetong
Leca block
 
120 + 45 mm
170 + 45 mm
195 + 45 mm
120 mm
170 mm
195 mm
 
70 mm
95 mm
120 mm
 
Trä / Stående
Trä / Liggande
Puts
Plåt
 
Sadeltak
Pulpettak
 
Tegelpannor
Betongpannor
Takpapp
Plåt