Situationsplan är en karta över din tomt och närmasta omgivning,


Situationsplan kan göras på en nybyggnadskarta, baskarta eller primärkarta.


Normal  behövs nybyggnadskarta vid nybyggnation inom planlagt område. Kartan redovisar fastighetens exakta läge och mått samt andra uppgifter såsom befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser.


Enkel nybyggnadskarta ( Baskarta ) behövs för  tillbyggnader inom planlagt område.  Eller Nybyggnation utanför planlagt område.

Kartutdrag (primärkarta) kan vara tillräckligt vid enklare tillbyggnader, till exempel inglasad altan.

En nybyggnadskarta levereras oftast i skala 1:400 eller 1:500.


Situationsplan