En fasadritning är en ritningar som visar byggnaden rakt framifrån från fyra väderstreck.

     Fasadritning