En planritningar visar varje våningsplan i en byggnad från ovan (ett horisontellt snitt) med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera.