Konstruktionsritning 

    består av

    • Sektionsritning (Genomskärning av huset)
    • Grundplan
    • Bjälklagsplan
    • Takplan